අයවැය හෙටයි – අත්‍යවශ්‍ය ආහාර කිහිපයකට උපරිම මිල සීමා

vegitable

ශ්‍රී ලංකා රජයේ 2016 අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් සඳහා උපරිම මිල සීමාවක් පැන වීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

අයවැය ලේඛනය මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක විසින් හෙට (20) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

කෙසේ වෙතත් එළඹෙන උත්සව සමයේ ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල අනවශ්‍ය ආකාරයට ඉහළ දැමීම වළක්වා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින් මෙලෙස ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා උපරිම මිල සීමාවක් නියම කර ඇත.

මෙම ආහාර ද්‍රව්‍යවල උපරිම මිල සීමාව සිකුරාදා (20) සිට ක්‍රියාත්මක වන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් පැවසී ය.

ඒ අනුව පරිප්පු කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 190ක් ලෙසත්, අර්තාපල් කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 145ක් ලෙසත්, ලොකු ළුණු කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 155, වියළි මිරිස් කිලෝ ග්‍රෑමයක් රුපියල් 355ක් ලෙසත්, සම රහිත කුකුල් මස් කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 480ක් ලෙසත්, පැකට් කළ තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 95ක් ලෙසත් මිල නිය ම කර ඇත.

මීට අමතරව රුපියල් 380 ට පැවැති සම රහිත කුකුල් මස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 400 දක්වාත්, රුපියල් 385 ට පැවැති ආනයනික පැකට් නොකළ හාල්මැස්සන් කිලෝ ග්‍රෑමය රුපියල් 410 දක්වාත්, රුපියල් 425ට පැවැති ආනයනික පැකට් කළ හාල් මැස්සන් කිලෝග්‍රෑමය රුපියල් 430 දක්වාත්, ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම මිල ගණන් ද සිකුරාදා (20) සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

එමෙන් ම පහත සඳහන් ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් කිසිලෙසකින් වෙනස් නොවන බව ද පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අවධාරණය කළේ ය.

ඒ අනුව පැකට් නොකළ සුදු සීනි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 87, පැකට් කළ සුදු සීනි රුපියල් 95, පැකට් නොකළ තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමය රුපියල් 87, ග්‍රෑම් 425 ටින් මාළු රුපියල් 140, ග්‍රෑම් 155 ටින් මාළු රුපියල් 70 ද වේ.

Related posts

Comments are closed.

Top