හිටපු විදෙස් ඇමති ජි. එල්. අපරාධ විමර්ශන ඒකකයට

G L peiris

හිටපු විදේශ අමාත්‍ය ජි. එල්. පිරිස් වෙත පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය ( එෆ්.සි.අයි.ඩි ) හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා තිබේ.

ඔහු විදේශ අමාත්‍ය තනතුර දැරූ වකවානුවේ විදේශ අමාත්‍යංශයේ සිදුවී ඇති බව කියන විෂමතා කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට සිදුවීම ඊට හේතුවයි.

Related posts

Comments are closed.

Top