අනුරට සුසිල්ට ශ්‍රීලනිපය තහනම් වෙයි

susil-premajayantha

ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකමි වරයා වු අනුර ප‍්‍රියදර්ශගේ සහ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකමි සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්තගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය එහි සභාපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන විසින් තහනමි කර ඇත.

පක්ෂයේ නායකත්වයට හා ප‍්‍රතිපත්ති වලට පටහැනිව කටයුතු කරන නිසාත්, පක්ෂයේ නායකත්වය හා ප‍්‍රතිපත්ති වලට එරෙහි අය සමග කුමන්ත‍්‍රණකාරී ලෙස කටයුතු කිරීම නිසාත්, පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවෙි ඇති බල තල අනුව පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත්හිටවු බව ජනාධිපතිවරයා විසින් ඔවුනට ලිඛිතව දැනුමි දී ඇත.

ඒ අනුව අනුර ප‍්‍රියදර්ශනට ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප‍්‍රධාන ලේකමි ධුරයද, මධ්‍යම කාරක සභාවෙි සභිකත්වයද තහනමි කර ඇති අතර පක්ෂයේ වෙනත් තනතුරු වල කටයුතු කිරීමද අත්හිටුවා ඇත.

අනෙක් තනතුරු 

සුසිල් පේ‍්‍රමජයන්තට ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාවෙි සභිකත්වයද ,ජාතික සංවිධායක ධුරයද පක්ෂයේ වෙනත් තනතුරු වල කටයුතු කිරීමද අත්හිටුවා ඇති අතර එජනිසයේ විධායක සභාවෙි සාමාජික ධුරයෙන්ද, ප‍්‍රධාන ලේකමි ධුරයෙන්ද ඉවත් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ශී‍්‍ර ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩ බලන මහ ලේකමි ලෙස දුමින්ද දිසානායක ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ වැඩ බලන මහලේකමි ලෙස විශ්වා වර්ණපාලද පත් කර ඇත.

එම ලිපිවල පිටපත් මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රියට ද ,සන්ධානයේ විධායක සභාවට ද, යවා ඇතැයි වාර්තා වෙි.

Related posts

Comments are closed.

Top